Verksamhetsberattelse2015

Kulturföreningen Villa Vulkan

Verksamhetsberättelse 2015

(Verksamhetsåret 2015-01-01 - 2015-12-31)

 

Styrelsen; Styrelsen hade 7 sammanträden under året

Ordförande: Martin Lignell, Vice ordförande: Nikolas Gialtrinos, Kassör: Thomas Tuddenham,

Ledamot / Sekreterare: Maria Stellas, Ledamot / Kursadministratör: Ann-Sofie Glimmerfalk

Ledamot: Thomas Lindström, Ledamot: Nestor del Castillo

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av Nikolas Gialtrinos

Revisor Heléne Ekman på iRevision har granskat vår ekonomiska rapport och bokföring.

 

Viktiga händelser under året

Under 2015 har föreningen genomfört konserter med sammanlagt åtta arrangemang. Föreningen har strävat efter att Musik-konserterna ska möta andra kulturformer så som magi, foto och konst. Dessa konsertserier har genomförts i samarbete med Studiefrämjandet och Musikutveckling i Göteborg AB. Föreningen arrangerade dock inte en kulturafton i oktober och en MultiKulti-festival under november månad, så som planerats under årsmötet 2015.

Från och med 1 juli 2015 började Villa Vulkan driva kulturskola för främst ungdomar och barn, men också för vuxna. Kulturskolan kunde stolt erbjuda fritidsaktiviteter i form av dans, teater, sång, instrument och musikteori. Under hösten gick ca 240 elever på våra aktiviteter.

Föreningen ökade sitt medlemsantal radikalt under året. Betalande besökare till våra konsertserier hade möjlighet att bli medlemmar genom entréavgiften vid varje arrangemang, som då blev medlemsavgift. Villa Vulkans hemsida designades under våren 2015 - www.villavulkan.se och när kursverksamheten drog igång övertog vi även www.kulturstationen.com där våra kurser kunde exponeras. Vi blev också synliga på facebook där mycket viktig information kring vår verksamhet lades ut.

Villa Vulkan har under verksamhetsåret samarbetat med andra föreningar, organisationer och företag för att genomföra fler arrangemang. Vi har inte gått med i MOKS eller annan paraplyorganisation för föreningar, så som föreslogs under årsmötet 2015.

Verksamheten i siffror för 2015

  • Under året hade föreningen 290 betalande medlemmar
  • Under året genomfördes 8 egna scen-arrangemang
  • Under året omsatte föreningen 587.432 kr.
  • Föreningen hade 151231 skulder som uppgick till 102 946 kr (Hyra, Lön, Arbetsgivaravgifter och Skatter, Gage artister)
  • 2015 gick föreningen med vinst 38.388,41 kr.

 

Kulturföreningen Villa Vulkan

Verksamhetsplan 2016

(Verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31)

 

Under 2016 kommer föreningen ha fortsatt tillgång till Sockerbruket Arena för sina arrangemang och möten. Villa Vulkan planerar att genomföra två konsertserier med fyra arrangemang i varje serie; en serie på våren och en på hösten. Vårens serie är redan igång och vi har haft två evenemang. Dessa konsertserier kommer vara i samarbete med ett studieförbund som väljs under årsmötet, samt Musikutveckling i Göteborg AB. Studieförbundet är tänkt att bidra med pengar för gager till artisterna.

Föreningen ska sträva efter att Musik-konserterna ska möta andra kulturformer så som magi, foto och konst.

Villa Vulkan kommer fortsätta driva kulturskola för främst ungdomar och barn, men också för vuxna. Kulturskolan kommer även detta år erbjuda fritidsaktiviteter i form av dans, teater, sång, instrument och musikteori.

Föreningen vill nå medlemmarna bättre och kommer att sträva efter att skapa en fungerande mail-lista, men främst försöka få fler personer att hitta till och gilla vår facebook-sida. Vi har redan en fungerande hemsida där allmänheten och medlemmar kan hitta information om våra evenemang.

Liksom under år 2015 tänker vi kommande verksamhetsår samarbeta med andra föreningar, organisationer och företag för att genomföra fler arrangemang. Det kan till exempel bli aktuellt med ännu ett Metal på Bruket, en Grekisk Festival eller andra arrangemang.

Föreningen planerar fortfarande att gå med i MOKS eller annan paraplyorganisation för föreningar.

Villa Vulkan ska söka pengar för våra arrangemang och vår verksamhet för att öka föreningens budget.