Kulturföreningen Villa Vulkan

/vulkan_logo4.jpg

Kulturföreningen Villa Vulkan är en ideell förening verksam i Göteborg. Målsättningen är att driva kulturverksamhet och kulturaktiviteter genom utbildning, handledning, scenverksamhet och konsert-arrangemang. Grundtanken är att i första hand bedriva barn- och ungdomsverksamhet för att medverka till meningsfull fritid och stimulera unga människors kreativitet, men föreningen driver också verksamhet för vuxna. Villa Vulkan vill aktivt verka för etnisk och kulturell integration samt befrämja jämlikhet och jämställdhet.

Genom att arrangera möten mellan olika kulturyttringar och konstnärliga ambitioner önskar Villa Vulkan bredda och synliggöra vår tids mångfald.  

 

Nikolas Gialtrinos (Ordförande)

Nikolas är bouzoukispelare, gitarrist, sångare och sångpedagog. Han är verkställande direktör på Musikutveckling i Göteborg och tillika eventarrangör. Nikolas har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete med främst barn och ungdomar.

Per Wockatz (Vice Ordförande och Sekreterare) 

Per är gitarrist, basist och sångare. Spelar bas med Beatles-tolkarna Pepperland, som har gjort succé på Göteborgs Stadsteater.  Tidigare frilansmusiker på heltid, numera Projektledare på Musikutveckling i Göteborg. 

Ann-Sofie Glimmerfalk (Kassör) 

Ann-Sofie, dansare och magiker, vars grupp Kompani d'Heks erhållit kulturstipendium, har turnerat med Cirkus Scott och arbetar som konferencier. Hon undervisar i dans och är samordnare för kursverksamheten på Kulturstationen.

Martin Lignell (Ledamot)

Martin, utbildad på Musikhögskolan i Göteborg, jobbar som musiklärare och låtskrivare. Han organiserar visaftnar i Bohuslän och är aktiv som sångare och musiker i olika konstellationer, bl.a. irländska folkmusikgruppen Levande Krabbor. Martin är ekonomisk administratör för Villa Vulkans kursverksamhet och tar hand om hemsidan.

Thomas "Tony" Tuddenham (Ledamot) 

Tony jobbar för Musikutveckling i Göteborg som ansvarig för lokalerna på Musikstationen, Kulturstationen, samt för konsertscenen Sockerbruket Arena. Han har lång erfarenhet som trumlärare och är dessutom aktiv trummis i olika band och konstellationer.

Barbro Carlsson (Ledamot)

Vangelis Kollias (Ledamot)

Nestor del Castillo (Suppleant)

Nestor är en erfaren eventsamordnare och artistbokare. Han jobbar inom Kulturförvaltningen i Göteborg. Nestor spelar även aktivt i olika konstellationer och band.

Niklas Wellholt (Suppleant)

Johan Trommestad (Suppleant)

Lennart Calmegren (Adjungerad Ledamot)

Lennart är f.d. verksamhetschef i studieförbunden Sensus och NBV. Han har suttit i styrelsen för Villa Vulkan sedan starten. Förflutet även som region- och kommunpolitiker, med starkt engagemang inom kulturområdet.

/martin.jpg

/tonytuddenham.jpg

/ann-sofie-glimmerfalk.jpg

/nikolasgialtrinos.jpg

 

 


/nestordelcastillo.jpg

/lennart-calmegren.jpg