Kulturföreningen Villa Vulkan

/vulkan_logo4.jpg

Kulturföreningen Villa Vulkan är en ideell förening verksam i Göteborg. Målsättningen är att driva kulturverksamhet och kulturaktiviteter genom utbildning, handledning, scenverksamhet och konsert-arrangemang. Grundtanken är att i första hand bedriva barn- och ungdomsverksamhet för att medverka till meningsfull fritid och stimulera unga människors kreativitet, men föreningen driver också verksamhet för vuxna. Villa Vulkan vill aktivt verka för etnisk och kulturell integration samt befrämja jämlikhet och jämställdhet.

Genom att arrangera möten mellan olika kulturyttringar och konstnärliga ambitioner önskar Villa Vulkan bredda och synliggöra vår tids mångfald.  

 

Nikolas Gialtrinos (Ordförande)

Nikolas är bouzoukispelare, gitarrist, sångare och sångpedagog. Han är verkställande direktör på Musikutveckling i Göteborg och tillika eventarrangör. Nikolas har stor erfarenhet av pedagogiskt arbete med främst barn och ungdomar.

Ann-Sofie Glimmerfalk (Vice Ordförande) 

Ann-Sofie, dansare och magiker, vars grupp Kompani d'Heks erhållit kulturstipendium, har turnerat med Cirkus Scott och arbetar som konferencier. Hon undervisar i dans och är samordnare för kursverksamheten på Kulturstationen.


Barbro Carlsson (Kassör)

Per Wockatz (Ledamot) 

Lee Ly (Ledamot) 

Roberto Akhbari (Ledamot) 

Arnold Lindberg (Ledamot) 

 

/ann-sofie-glimmerfalk.jpg

/nikolasgialtrinos.jpg